GTranslate


Home Zakon Krzyżacki
Zakon Krzyżacki

Zakon Sz pitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał w 1190 r. Zakon próbował osiedlić się na Węgrzech, gdzie król Andrzej II nadał Krzyżakom Ziemię Borsa. Mieli w zamian chronić Królestwo Węgier przed najazdami pogańskich Połowców. Andrzej liczył też na zyski terytorialne dla Węgier po pokonaniu Połowców i ich chrzcie. Krzyżacy tymczasem zaczęli sprowadzać kolonizatorów z Niemiec, uniezależniając się stopniowo od zwierzchnika. Zorientowawszy się Andrzej II siłą usunął Krzyżaków. Do Prus trafił na mocy legatu Konrada Mazowieckiego z 1226 r. W ciągu trzech wieków podbił Prusów, skolonizował ich ziemie i zorganizował własne państwo na tych terenach. Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach zostało zlikwidowane w 1525 r.